Pełna lista zadań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rzepiennik Biskupi

Zadanie polegać będzie na budowie 55,80 mb chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze Wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w km 2+154,00 -2+209,80 w miejscowości Rzepiennik Biskupi. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa poruszających się po powyższej drodze pieszych, a w szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim oraz Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim. Wykonanie zadania zapobiegnie potencjalnym wypadkom z udziałem pieszych na wspomnianym wyżej odcinku.

KOD ZADANIA

TAR23

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. tarnowski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)