Pełna lista zadań

Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Nowodworze

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Nowodworze.
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Nowodworze leżącej przy drodze wojewódzkiej nr 977.

KOD ZADANIA

TAR21

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. tarnowski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)