Pełna lista zadań

Laboratorium nauki i zabawy w Bochni w kontekście szans i zagrożeń cywilizacyjnych

Projekt Laboratorium nauki i zabawy w Bochni w kontekście szans i zagrożeń cywilizacyjnych zakłada organizację jednodniowej imprezy naukowej w Bochni, popularyzującej wiedzę na temat funkcjonowania i modyfikowania otaczającej przestrzeni. Celem jest organizacja wydarzenia naukowego – pokazy/warsztaty/laboratorium/wykład, podczas których przedstawiciele środowisk naukowych w sposób przystępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym mieszkańców terenów chronionych (parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu), przekażą swą wiedzę i zaprezentują możliwości dotyczące zaspokojenia potrzeb społecznych, przy wydajniejszej gospodarce zasobami oraz zmniejszeniu ilości generowanych odpadów. Realizacja projektu ma za zadanie poszerzenie świadomości dotyczącej czystego środowiska naturalnego, w tym na terenach chronionych leżących w powiecie bocheńskim i tym samym lepszego życia dla wielu mieszkańców powiatu bocheńskiego. Zajęcia praktyczne i teoretyczne ilustrujące powiązania pomiędzy współczesną chemią a szansami i zagrożeniami pojawiającymi się w bezpośrednim otoczeniu, pozwolą uzmysłowić uczestnikom skalę problemu i wskazać szanse oraz sposoby radzenia sobie z w/w problemami.

KOD ZADANIA

TAR12

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. bocheński

CHARAKTER ZADANIA

Ekologiczny

KOSZT ZADANIA

57 354,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)