Pełna lista zadań

Pólkolonia dla dzieci niepełnosprawnych

Zadanie publiczne będzie skierowane dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie od 7 do 25 roku życia. Półkolonia odbędzie się w sezonie wakacyjnym na zasadzie turnusów, które obejmować będą m.in. zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz zajęcia z innymi specjalistami z logopedii, dogoterapii, hipoterapii i fizjoterapii. Dzięki intensywnej terapii połączonej z wypoczynkiem i zabawami rekreacyjno-sportowymi dzieci i młodzież niepełnosprawna będzie mogła osiągnąć większą samodzielność w życiu dorosłym. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia ich zdolności motorycznych i ruchowych.

KOD ZADANIA

TAR09

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

147 800,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)