Pełna lista zadań

Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu 24-26 maja 2019

Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu będzie trzydniowym (piątek 24 maja- Bochnia, sobota 25 maja –Brzesko, niedziela 26 maja –Bochnia) forum publicznej prezentacji dorobku i osiągnięć grup artystycznych ,folklorystycznych, rzemieślniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, gospodarstw agroturystycznych ,browaru Okocim ,Kopalni Soli Bochnia, restauracji i hoteli z terenu Brzeska i Bochni oraz innych gmin wchodzących w skład powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Poprzez udział grup inscenizacyjnych , artystów i zespołów, zwiedzanie browaru Okocim, Pałacu Goetzów, Kopalni Soli Bochnia , Festiwal będzie służyć też edukowaniu oraz budowaniu marki regionu. Prezentowanie różnorodnych aspektów dziedzictwa, w tym kultury, sztuki ,tradycji kulinarnych, kultury mieszczańskiej pozwoli turystom oraz mieszkańcom lepiej poznać walory regionu bocheńskiego i brzeskiego, których działalność promieniowała na całą Małopolskę. Wspólna prezentacja obu powiatów jest innowacyjnym podejściem do zaprezentowania produktu turystycznego. Festiwal skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Przedsięwzięcie zostało podzielone na następujące działania, ukazujące kulturę i dorobek regionu bocheńskiego i brzeskiego: jarmark regionalny, występy, koncerty, piknik rodzinny, rekonstrukcja procesu warzenia soli i piwa, ogólnodostępne konkursy wiedzy , zwiedzanie Pałacu Goetzów, browaru Okocim, Kopalni Soli Bochnia. Te wspólne działania charakteryzować się będą silną identyfikacją wizualną, całościowym opracowaniem materiałów promocyjnych i atrakcyjnymi formami konkursów. Trwałym efektem projektu będzie powstanie folderu ukazującego walory turystyczne, przyrodnicze i kulturalne obu powiatów. Wszystkie podejmowane działania mają wspólny charakter ich efekty oddziałują na zasadzie synergii, dając lepsze rezultaty wspólnie niż osobno.

KOD ZADANIA

TAR02

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski)

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

399 600,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)