Pełna lista zadań

Poznajemy małoPOLSKĘ

Celem projektu „Poznajemy małoPOLSKĘ” jest aktywizacja osób w każdym wieku oraz wspieranie integracji międzypokoleniowej. W ramach projektu planuje się popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu. Rekreacja, turystyka, kultura, tworzenie i umacnianie relacji międzyludzkich to główne elementy, które wykorzystuje niniejszy projekt. Realizacja zadania ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu przez osoby w różnym wieku. W ramach realizacji projektu planowana jest organizacja wydarzeń kulturalnych, wycieczek po Małopolsce celem odkrycia tego co jeszcze nieznane oraz opracowanie questu.

KOD ZADANIA

SAD31

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Turystyczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)