Pełna lista zadań

Aktywna młodzież

Zadanie polega na organizacji regularnych zajęć sportowych/treningów z grupami młodzieżowymi w wieku od lat 5 do 16 z terenu powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz tenisa ziemnego oraz prowadzenie tych grup w rozgrywkach ligowych oraz turniejach. Celem zadania jest aktywizacja jak największej liczby ludzi młodych, zachęcenie do aktywnego wypoczynku, co ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania sportem, odciągnąć młodzież od uzależnień oraz przeciwdziałać postępującemu spadkowi wydolności psycho - ruchowej młodzieży.

KOD ZADANIA

SAD30

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

85 950,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)