Pełna lista zadań

„W babcinej chacie” – cykl warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe Lachów

Głównym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Podegrodzkich poprzez organizację cyklu warsztatów i pokazów tradycyjnych zajęć i umiejętności, które wraz z odejściem osób starszego pokolenia odejdą w zapomnienie i bezpowrotnie zginą. W cyklu warsztatów chcemy przypomnieć i przekazać wiedzę o hafcie regionalnym, garncarstwie, bibułkarstwie, kuchni lachowskiej, zielarstwie, kowalstwie, itp. Pragniemy także przypomnieć gwarę lachowską, tradycyjne pieśni i tańce, obrzędy i zwyczaje czyli całe bogactwo i piękno lachowskiej kultury. Poprzez realizację zadania chcemy wypromować Podegrodzie i Sądecczyznę jako obszar atrakcyjnego wypoczynku o bogatej kulturze, ciekawym folklorze oraz wspaniałej historii. Imprezy towarzyszące warsztatom a także same warsztaty przeprowadzone będą w czasie wakacji, zwiększając i urozmaicając ofertę turystyczną skierowaną do gości a także dzieci i młodzieży przebywających w Podegrodziu i okolicy oraz na Sądecczyźnie. Te zadania przełożą się nie tylko na kontynuację i zachowanie tradycji lachowskich , ale także ciekawie zagospodarują czas wolny i wzbogacą zdolności manualne uczestników.

KOD ZADANIA

SAD28

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

96 600,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)