Pełna lista zadań

Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, a także wzmocnienie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów muzycznych oraz kamizelek galowych na potrzeby koncertowe i rozwój działalności kulturalnej Parafialno -Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej.
Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu infrastruktury, wyeksploatowanej długoletnim użytkowaniem instrumentów oraz poprawą estetyki strojów członków orkiestry i wpisuje się w szerszy program modernizacji posiadanych zasobów. Ponadto umożliwi podniesienie jakości wykonawczej orkiestry, poszerzy realizację programu koncertowego, zapewni wymagany poziom artystyczny, a także pozwoli na rozwijanie nowych form prezentacji scenicznych oraz przyczyni się do wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w kulturze.

KOD ZADANIA

SAD26

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)