Pełna lista zadań

Rozwijamy talenty. Warsztaty twórcze oraz zajęcia pozalekcyjne oraz naukowe inspiracje

Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych warsztatów artystycznych, twórczych, rękodzielniczych i spotkań towarzysko-artystycznych typu piknik. Ponadto zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych w szczególności z matematyki, fizyki (np. z elektrostatyki i termodynamiki - ćwiczenia i prezentacja maszyny elektrostatycznej, młynka franklina, silnika termoelektrycznego, drutu z pamięcią kształtu itp.). Dodatkowo zostanie również zorganizowany piknik naukowy promujący naukę i wiedzę dla mieszkańców powiatu limanowskiego, a także wyjazd dla najbardziej aktywnych uczestników zadania do Centrum Nauki KOPERNIK. Proponowana inicjatywa to kontynuacja projektu o podobnym charakterze, cieszącym się zainteresowaniem mieszkańców. To remedium na brak kreatywnych zajęć oraz wsparcia rozwoju nauk ścisłych dla mieszkańców na terenie powiatu. Projekt ma na celu zachowanie i promocję wzornictwa lokalnego, rozwój talentów artystycznych poprzez sztukę, integrację i aktywność mieszkańców. Projekt skupiający się na popularyzacji wiedzy naukowej wśród młodzieży przyczyni się także do podniesienia poziomu wiedzy, która ułatwi im dalszy rozwój zwłaszcza w kontekście studiów i pracy zawodowej. Istotnym elementem projektu jest promocja uzdolnionej młodzieży naszej małej ojczyzny.

KOD ZADANIA

SAD24

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. limanowski

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)