Pełna lista zadań

Stroje sportowe i taneczne dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego

Głównym celem zadania jest doposażenie wszystkich 19 szkół podstawowych z terenu Gmin Limanowa i Słopnice w komplet nowych strojów tanecznych dla dziewcząt i komplet strojów piłkarskich dla chłopców.

KOD ZADANIA

SAD23

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. limanowski

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

99 750,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)