Pełna lista zadań

W poszukiwaniu tożsamości Lachów Limanowskich

Projekt ma na celu kultywowanie pasterskiej kultury Lachów Limanowskich wśród najmłodszych mieszkańców miasta Limanowa oraz Gminy Limanowa uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Limanowej. W ramach projektu zaplanowano szereg aktywności, stworzenie zespołu pieśni i tańca, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze oraz wycieczkę do skansenu. Zostaną również zakupione dziecięce stroje regionalne wzorowane na autentycznych strojach Lachów Limanowskich, oraz stroje nawiązujące do szkolnych strojów dziecięcych z okresu międzywojennego. Ponad to zostanie zorganizowany piknik rodzinny, na którym dzieci zaprezentują kulturę i stroje Lachów Limanowskich szerszemu gronu odbiorców.

KOD ZADANIA

SAD19

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. limanowski

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

81 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)