Pełna lista zadań

Bliżej kultury – oferta edukacyjno-kulturalna dla mieszkańców Gminy Bobowa i okolic

Realizacja zadania wynika z konieczności upowszechniania narodowego dziedzictwa kulturowego oraz niwelowania barier w dostępie do kultury. Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Bobowa i okolic dostępu do oferty kulturalnej i edukacyjnej, poprzez organizację cyklu wyjazdów na spektakle teatralne, operowe, kinowe, muzyczne dla różnych grup społecznych. Realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu jakim jest brak oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie naszej gminy, do rozwoju świadomości kulturowej i tożsamości lokalnej społeczeństwa. W ramach zadania planowana jest również organizacja warsztatów teatralnych i audycji muzycznych na terenie Gminy Bobowa, których efektem będzie przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej mającej na celu popularyzację wybitnych dzieł polskiej literatury. Priorytetowo projektem zostaną objęte dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne.
Celem zadania jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, sprzyjające integracji społecznej, edukacji kulturalnej i wspieraniu rodzin z naszego regionu. Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Bobowa dostępu do oferty kulturalnej oraz kształtowanie świadomości kulturowej, poprzez organizację cyklu wyjazdów na spektakle do teatru, opery, kina, filharmonii dla różnych grup społecznych, jak również organizację warsztatów teatralnych oraz Audycji Muzyczne Filharmonii Krakowskiej na terenie Gminy Bobowa, których efektem będzie przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej o znaczeniu narodowym. Dostępność kultury to przede wszystkim możliwość fizycznego uczestnictwa w ofercie a także stworzenie możliwości do podnoszenia kompetencji kulturalnych. Realizacja zadania wynika z potrzeby zwiększenia dostępności do zasobów kultury na terenie Gminy Bobowa.
Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu małego kontaktu młodych mieszkańców ziemi bobowskiej z kulturą wysoką, utrudnionego przez lokalizację gminy i możliwości finansowe.

KOD ZADANIA

SAD15

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. gorlicki

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

99 600,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)