Pełna lista zadań

Aktywność społeczna i kulturowa mieszkańców Subregionu Sądeckiego

Działania zadania „AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I KULTUROWA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU SĄDECKIEGO” skierowane są do społeczności zamieszkującej subregion sądecki (powiaty nowosądecki, limanowski i miasto Nowy Sącz ) w województwie małopolskim. Zadanie będzie obejmowało:
- aktywność ruchową mieszkańców subregionu ( fitness z elementami siłowymi, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, nauka tańca towarzyskiego, czy break- dance-a), -aktywność seniorów, dzieci i młodzieży, polegająca na zorganizowaniu szeregu działań zwiększając ich aktywność społeczną ( wykładów o tematyce zdrowotnej, przyrodniczej, historycznej, społecznej, wyjazdów studyjnych, imprez integracyjnych, zajęć warsztatowych rozwijających pasje i zainteresowania tj. ogród- moja pasja, malowanie na szkle, sztuka pisania ikon, czy rękodzieło artystyczne, zajęcia animacyjno - teatralne z recyklingu czy budowania poprawnych relacji. Warsztatów kulinarnych dla dzieci, wyrobów z porcelany -aktywność kulturalną regionu - polegającą na upowszechnianiu tradycji regionu poprzez organizowanie szeregu warsztatów nauki śpiewu i tańca regionalnego, działań związanych z rękodziełem regionalnym czy smakami z poszczególnych regionów. Wydarzeń (festynów) promujących kulturę regionu (taniec, śpiew, jak również dania regionalne), - promocji i upowszechniania wolontariatu - polegającej na zorganizowaniu szeregu działań ( wykładów, szkoleń i warsztatów promujących wolontariat, warsztatów z animacji, szkoleń psychologiczno- pedagogicznych.t.

KOD ZADANIA

SAD11

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)