Pełna lista zadań

Na pomoc sercu - profilaktyka chorób układu krążenia w subregionie sądeckim

Zakup echokardiografu (wysokiej klasy z 3D/4D), aparatów EKG (7 sztuk), aparatu Holtera EKG (cyfrowy rejestrator 12 kanałowy wraz z oprogramowanie), aparatu Holtera ciśnieniowego, aparatów do pomiaru ciśnienia (10 sztuk), kardiomonitorów (10 sztuk), pomp infuzyjnych (5 sztuk). Zadanie dotyczy Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

KOD ZADANIA

SAD10

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

398 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)