Pełna lista zadań

Poprawa opieki perinatalnej w powiece nowosądeckim oraz w mieście Nowym Sączu

Zakup laparoskopu , zakup aparatu USG, zakup bezprzewodowych aparatów KTG (6 szt.) z centralą monitorujacą, zakup fotela ginekologicznego szt.4, monitor zwiotczenia mięśniowego (1 szt). Zadanie dotyczy Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

KOD ZADANIA

SAD09

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)