Pełna lista zadań

Nasza Ostoja – Górale od Łącka i Kamienicy

Subregion łącko – kamienicki jest bogaty w tradycje kulturowe, które stopniowo zanikają. Brakuje odpowiednich działań, które by mobilizowały dzieci i młodzież do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym, utożsamiania i podtrzymywania swojej regionalnej tradycji. Głównym celem projektu jest organizacja dla dzieci i młodzieży z zespołów Kiyrpecki i Zasadnioki warsztatów z zakresu dziedzictwa kulturowego swoich przodków. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu tańca, śpiewu, muzyki, stroju, gwary, zwyczajów i obrzędów pozwolą im przeprowadzić zajęcia z edukacji regionalnej w szkołach i przedszkolach, które wpłyną na zwiększenie zainteresowania i chęć poszerzenia wiedzy odnośnie swojego regionu przez dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z Gminy Łącko i Kamienica. Działania te przyczynią się do uchronienia od zapomnienia tradycji regionalnej i wzbogacą ofertę kulturalną powiatu limanowskiego i nowosądeckiego.

KOD ZADANIA

SAD04

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)