Pełna lista zadań

I my ratujemy

Przeszkolenie teoretyczne i praktyczne dzieci z 9 placówek oświatowych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska - ok. 1400 dzieci pochodzących z różnych gmin powiatu wadowickiego - z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zakup materiałów szkoleniowych (ulotek, broszur i fantomów). Młodzież będzie mogła wykorzystać swoją wiedzę do ratowania życia i edukację mieszkańców całego powiatu oraz turystów odwiedzających Kalwarię Zebrzydowską.

KOD ZADANIA

POD23

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. wadowicki

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)