Pełna lista zadań

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 953 w miejscowości Przytkowice

Zadanie dotyczy budowy 82 mb chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

KOD ZADANIA

POD21

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. wadowicki

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)