Pełna lista zadań

Pełnosprawni przez sport 2019 - treningi sportowe dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością

Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu całorocznych, multi-sportowych treningów sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością w powiecie tatrzańskim. Zadanie dotyczy osób o obniżonych możliwościach psychofizycznych związanych z trwałą lub czasową niepełnosparwnością intelektualną, fizyczną, skutkami chorób, wypadków lub zaawansowanego wieku. Celem zadania jest aktywizacja sportowa i wytworzenie nawyku regularnego podejmowania aktywności sportowej wśród osób niepełnosprawnych,przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym i uzaeżnieniom, integracja, pokazanie potrzeb i możliwości osób niepełnosparwnych, wlączanie do sportowej społeczności regionu.

KOD ZADANIA

POD19

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. tatrzański

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)