Pełna lista zadań

Poznajmy Naszą Ojczyznę - z Podhala do stolicy Polski

Zadanie polega na organizacji wyjazdów edukacyjnych w czasie wakacji dla dzieci z terenów wiejskich, zamieszkujących na terenie powiatu nowotarskiego. Podczas wyjazdów, dzieci będą miały okazję zwiedzania ciekawych miejsc, takich jak muzea i wystawy. Projekt przewiduje również wizytę w teatrze oraz seans w kinie 7D. Przedstawione zadanie wspomagane będzie dodatkowymi działaniami podejmowanymi przez uczniów szkół podstawowych z Harklowej, Szlembarku i Knurowa. Główne cele tego zadania to: poszerzania ogólnej wiedzy o Polsce oraz wyrównania szans w dostępie do szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci z obszarów wiejskich. Przedstawione zadanie ma charakter edukacyjny, kulturalny i prospołeczny co czyni je inicjatywą, która będzie oddziaływać na szeroki rozwój dzieci. Uczestnictwo w jego realizacji ma być również bodźcem do rozwoju postaw prospołecznych. Z założenia zadnie to ma przyczynić się do pogłębiania wiedzy u dzieci oraz rozbudzenia w nich ciekawości świata.

KOD ZADANIA

POD17

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowotarski

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

90 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)