Pełna lista zadań

Zakup profesjonalnego fortepianu koncertowego

Zadanie polega na zakupie profesjonalnego fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czesławiu. Zamierzeniem wnioskodawcy jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, popularyzację twórczości muzycznej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu instrumentalnego, ponadto celem jest promowanie utalentowanych młodych ludzi. Zakup instrumentów muzycznych znacząco wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz promocję obszarów wiejskich, jak również pozwoli podnieść atrakcyjność wydarzeń promocyjnych i kulturalnych na terenie Województwa Małopolskiego.

KOD ZADANIA

POD09

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. myślenicki

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)