Pełna lista zadań

Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby Szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych

Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby Szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem

KOD ZADANIA

POD07

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)