Pełna lista zadań

Kodowanie od przedszkola do seniora. Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży oraz edukacja cyfrowa seniorów z powiatu myślenickiego i suskiego

Wyrównując szanse mieszkańców powiatu myślenickiego i suskiego proponujemy im cykl innowacyjnych, autorskich warsztatów robotyki i programowania oraz zajęcia sprzyjające edukacji cyfrowej. Realizowane zadanie będzie dotyczyć kształcenia i rozwoju dzieci, młodzieży oraz aktywizację ludzi starszych - seniorów. Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dla młodego pokolenia, a także rozwijanie ich zdolności manualnych, kształtowanie logicznego myślenia i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, czyli kwestii istotnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego naszego terenu. Dzięki realizacji tego zadania dzieci otrzymają wsparcie w rozwoju kluczowych kompetencji, niezbędnych na rynku pracy. Seniorów natomiast zmotywujemy do rozwijania umiejętności logicznego myślenia, obsługi komputera, urządzeń elektronicznych (aparaty cyfrowe, kamera) oraz edycji zdjęć i filmów. Seniorzy otrzymają wsparcie z zakresu wykorzystania Internetu (m.in.: wyszukiwanie informacji, korzystanie z e-bankowości i e-usług, zakupy w sieci, komunikowanie się na odległość), jak również poznają zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Wszystkie działania wpłyną znacząco na poprawę ich komfortu życia, samopoczucia i opóźnienie procesu starzenia się. Jednocześnie zadanie będzie sprzyjać podtrzymywaniu właściwych relacji między generacjami i niwelowaniu stereotypów związanych z wiekiem. Rekrutacja zostanie ogłoszona z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych i wewnętrznych, tak aby wszyscy mieszkańcy powiatu myślenickiego i suskiego mieli możliwość zgłoszenia swojego udziału w oferowanych warsztatach.

KOD ZADANIA

POD05

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki)

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

391 290,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)