Pełna lista zadań

Zdrowo i wesoło na sportowo

Realizacja projektu polega na zorganizowaniu cyklu 10 imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych w okresie od lutego do sierpnia 2019 r. Imprezy przebiegać będą w formie wolnej rywalizacji drużyn składających się z osób w różnym wieku. Projekt kierowany będzie do mieszkańców (dzieci, dorosłych, seniorów) z obszaru subregionu podhalańskiego. Imprezy mają za zadanie zagospodarować czas wolny osobom marginalizowanym społecznie. Realizacja uaktywni mieszkańców małych miejscowości i wytworzy w nich nawyki regularnego podejmowania aktywności ruchowej, wyzwoli w nich inicjatywy prospołeczne oraz zwiększy kontakty interpersonalne. Podniesie poziom sprawności fizycznej, dowartościuje poczucie własnej godności i swoich możliwości, podniesie poziom wiedzy w zakresie sposobu organizowania i zagospodarowania czasu wolnego.

KOD ZADANIA

POD01

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)