Pełna lista zadań

Z nosem w trawie – praktyczna edukacja przyrodnicza w krakowskich przedszkolach

Projekt z zakresu edukacji przyrodniczej, który będzie realizowany w wybranych krakowskich przedszkolach. Projekt zakłada przeprowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych dla przedszkolaków w wieku powyżej 4 lat z ok. 35-40 przedszkoli. Projekt obejmie ok. 4000 dzieci. Zajęcia (w miarę możliwości) będą prowadzone w terenie - na położonych w obrębie miasta obszarach cennych przyrodniczo (np. użytkach ekologicznych). Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych edukatorów. Celem projektu jest praktyczna edukacja przyrodnicza od najmłodszych lat. Terenowa formuła zajęć gwarantuje, że zajęcia mają wymiar praktyczny, a zarazem są atrakcyjne dla dzieci. Celem projektu jest równocześnie przybliżenie mieszkańcom Krakowa - rodzicom, dzieciom, nauczycielom przedszkolnym najcenniejszych walorów przyrodniczych miejsc, w których żyją na co dzień.

KOD ZADANIA

KRK21

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

m. Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków