Pełna lista zadań

ŚWIATOWY PRIORYTET MAŁOPOLSKI ZASTOSOWANIE BIOTECHNOLOGII LASEROWEJ DO POPRAWY STANU ŚRODOWISKA przyśpieszenie formowania żywopłotów zieleni

Przed mieszkańcami Małopolski jest realna szansa zastosowania z pożytkiem dla wszystkich nowej w skali międzynarodowej, a wypracowanej w Krakowie i pozytywnie sprawdzonej w kilkuletnich badaniach terenowej biotechnologii laserownej. Jednokrotne odpowiednie naświetlenia sadzonek różnych gatunków roślin tanimi, przenośnymi laserami (np.medycznymi lub geodezyjnymi) powoduje bardzo znaczne (około 3 krotne) przyspieszenie wzrostu tych roślin w porównaniu z roślinami nie naświetlonymi szczególnie przy uprawie w otoczeniu ulic o największym zanieczyszczeniu motoryzacyjnym. W pracach tych mogą brać udział, pod opieką specjalistów, także studenci z zainteresowanych Kół Naukowych z różnych uczleni Krakowa opieke nad określonym terenami zaznielenionymi przy zastosowaniu nowej biotechnologii mogą sprawować nauczyciele i młodzież okolicznych szkół-co przyczyni się do kształtowania twórczych i ekologicznie zaangażowanych postaw młodego pokolenia. Jest realna perspektywa, że Małopolska będzie 1. na świecie regionem, w którym zastosuje się innowacyjna biotechnologie laserowa do przyspieszenia uformowania zieleni. Zadanie będzie realizowane na obszarze Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dokładny wybór miejsca oraz roślin ustalony zostanie w drodze wizji lokalnej.

KOD ZADANIA

KRK19

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

m. Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

98 750,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków