Pełna lista zadań

In vitro dla Małopolski - Program pilotażowy

Zadanie zakłada jednorazowe dofinasowanie do zabiegu in vitro dla ok. 60 par w wysokości 5 tys. zł. Inicjatywa jest nawiązaniem do obywatelskiego projektu uchwały In vitro dla krakowian/-ek pod którym podpisało się ponad 5 tysięcy mieszkańców Krakowa. Uzasadnieniem celowości realizacji zadania jest poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia pozaustrojowego. Według opinii ekspertów metoda zapłodnienienia pozaustrojowego jest metodą o najwyżej udowodnionej skuteczności, a brak wdrożenia leczenia niepłodności może w konsekwencji prowadzić do pogarszania się stanu zdrowia psychicznego i emocjonalnego bezdzietnej pary.

KOD ZADANIA

KRK17

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków