Pełna lista zadań

Karetka dla Krakowa

Zakup karetki która będzie służyć mieszkańcom naszego miasta

KOD ZADANIA

KRK15

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

350 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków