Pełna lista zadań

Aktywny Student

Projekt ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajeć sportowo - rekreacyjnych, adresowanej do studentów, pracowników uczelni wyższych i uczniów szkół średnich. Pomysłodawca projektu przewiduje realizację sześciu zróznicowanych inicjatyw. Profesjonalne zajęcia w ramach Dance Studio mają zaktywizować tych, którzy od uprawiania klasycznych dyscyplin wolą ruch w bardziej rekreacyjnej formie. W specjalnie przystosowanej sali najlepsi krakowscy choreografowie będa uczyć m.in. hip hopu, modern jazzu czy zumby. Gym stanowi z kolei odpowiedź na rosnące zainteresowanie treningami motorycznymi i siłowymi. Zjęcia umozliwią zadbanie o sylwetkę pod okiem instruktora fitness bez opuszczania terenu uczelni. Projekt obejmuje także organizację cyklu turniejów pod hasłem Z UKS do AZS. Rozgrywki w sportach drużynowych dla uczniów szkoł średnich zorganizują studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pomysłodawca zakłada również zadbanie o rozwój sekcji sportowych AZS UEK. Reprezentantom istniejących juz drużyn w futsalu kobiet i mężczyzn, koszykówce i biegach zapewniona zostanie możliwość stałego podnoszenia swoich umiejętności, a także brania udziału w ogólnopolskich zawodach. W ramach projektu zakłada się utworzenie zupełnie nowych, odpowiadających na wyzwania współczesności sekcji. Powstanie zespół e-sportu, który przeniesie rywalizację w Akademickich Mistrzostwach Polski do świata wirtualnego. Podobnie pionierski charakter ma mieć sekcja Ultimate Frisbee, reagująca na rosnącą wśród studentów popularność drużynowej gry z użyciem latającego dysku. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci bezpłatną opieką fizjoterapeutyczną i ortopedyczną. Wykwalifikowani specjaliści będą do dyspozycji młodych sportowców 6 razy w tygodniu. Projekt zostanie zrealizowany na obiektach sportowych Uniwersyteu Ekonomicznego w Krakowie, a w zajęciach będą mogli wiąć udział studenci i pracownicy krakowskich uczelni wyższych oraz członkowie Klubów uczelnianych AZS. Zapisy będą prowadzone przez aplikacje mobilną Aktywny Student. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie także promocja aktywnego stylu życia i postaw prospołecznych w postaci m.in. współpracy w ramach organizacji sportowych takich jak np. Akademicki Związek Sportowy, którego członkiem może być każda osoba w wieku powyżej 12 lat.

KOD ZADANIA

KRK10

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

342 660,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków