Pełna lista zadań

Oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kraków – drogowskazy do miejsc użyteczności publicznej będących własnością Województwa Małopolskiego

Projekt przewiduje oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kraków w formie drogowskazów do miejsc użyteczności publicznej będących własnością Województwa Małopolskiego

KOD ZADANIA

KRK08

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Turystyczny

KOSZT ZADANIA

150 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków