Pełna lista zadań

New earth international film festival

Po 2 latach rozwijania naszych marzeń w końcu wystosowaliśmy apel o drugi międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych w Krakowie, który nazwaliśmy Nową Ziemią Międzynarodowy Festiwal Filmowy, w naszej drugiej edycji (październik 2019 r.) . Chcemy otworzyć drzwi dla publiczności, aby zdobyć świadomość współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Musimy znaleźć różne sposoby, aby zacząć budować świadomość szkód wyrządzanych środowisku, a także przekazywać tę świadomość dzieciom i młodzieży. Dlatego zdecydowaliśmy, że w drugiej edycji festiwalu artyści mogą podejmować wszelkie tematy związane z zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak: wylesianie, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, zmiana klimatu, wyczerpywanie zasobów naturalnych, żywność odpady, wykorzystanie energii odnawialnej itp.
Kategorie to filmy krótkometrażowe (dokumentalne, beletrystyka, animacja) i filmy fabularne (dokumentalne, beletrystyka, animacja) z kategorią międzynarodową dla nich wszystkich.
Zapraszamy wszystkich do udziału, ludzi z branży filmowej, ale także studentów z różnych uniwersytetów, wierzymy, że mają dużo talentu do dzielenia się i są przyszłością, aby ocalić tę planetę.
Jest to powód, dla którego dokładamy wszelkich starań, aby połączyć wszystkie uniwersytety w tym samym czasie w celu projekcji filmów na ich uniwersytetach, takich jak Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia, Politechnika Krakowska już są mecenasami festiwalu i innych miejsc w mieście.
Mamy również instytucje zaangażowane jako partnerzy, takie jak KBF (Krakowskie Biuro Festiwalowe), Krakow Film Comission, Greenpeace, Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

KOD ZADANIA

KRK07

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Ekologiczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków