Pełna lista zadań

Tablety w Twojej bibliotece

Zakup do bibliotek publicznych mobilnego sprzętu elektronicznego w postaci tabletów oraz przeprowadzenie warsztatów, które zaprezentują nowe technologie i możliwości twórcze jakie dają współczesnemu człowiekowi. Działania te uatrakcyjnią ofertę bibliotek, które są miejscem spotkań z książką oraz kulturą multimedialną i nowymi technologiami. Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów, adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych, rozwiną kompetencje cyfrowe, będą przeciwdziałać e-wykluczeniu oraz pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności korzystania z nowych technologii w sposób kreatywny i świadomy.

KOD ZADANIA

KRK06

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

155 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków