Pełna lista zadań

Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy

„Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy” to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Krakowie poprzedzone cyklem warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży (w tym, także niepełnosprawnych) z Krakowa. Podczas Festiwalu, zaprezentowane zostaną profesjonalne i amatorskie zespoły taneczne. Zrealizowane będą spektakle musicalowe, których tematem przewodnim będzie współczesna aranżacja „klasycznych” tematów z obszaru dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa i Małopolski z wykorzystaniem formy tańca nowoczesnego. Celami szczegółowymi są: wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej; promowanie postawy aktywności życiowej opartej na rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań; wielopokoleniowa integracja mieszkańców, promowanie mechanizmów partycypacji społecznej oraz poszerzenie oferty kulturalnej Regionu. W wydarzeniu weźmie udział około 1000 młodych pasjonatów tańca nowoczesnego a bezpośrednimi odbiorcami wydarzenia głównego ( Festiwalu) będą wszyscy mieszkańcy Krakowa i Małopolski. Wielkim finałem Festiwalu będzie koncert gwiazdy muzyki popularnej, u boku której wystąpią młodzi pasjonaci tańca nowoczesnego z Krakowa i Małopolski, którzy pod okiem profesjonalnych artystów przygotują choreografię i oprawę sceniczną koncertu.

KOD ZADANIA

KRK04

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

176 250,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków