Pełna lista zadań

Wrzutnia całodobowa zwrotu wypożyczonych książek oraz zakup nowości czytelniczych dla Biblioteki przy ul. Rajskiej

Zadanie zakłada zakup oraz zainstalowanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej zintegrowanej z systemem bibliotecznym wrzutni - urządzenia do samodzielnego zwracania książek.
Wrzutnia umożliwi czytelnikom zwrot do biblioteki wypożyczonych książek w godzinach, w których biblioteka jest nieczynna oraz w dni wolne od pracy. Użytkownikom, którzy nie mogą dotrzeć do biblioteki w godzinach otwarcia umożliwi ona uniknięcie opłat za przetrzymanie. Urządzenie zostanie zainstalowane przy wejściu do Biblioteki. W ramach zadania zostaną także zakupione nowe książki, audiobooki, gry, itp., które wzbogacą zbiory biblioteki przy ul. Rajskiej.

KOD ZADANIA

KRK03

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

120 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków