Pełna lista zadań

Rewitalizacja Parku przy Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Zadanie dotyczy rewitalizacji parku przy Muzeum Lotnictwa z poszerzeniem funkcji o wybieg dla psów i strefę rekreacji ruchowej - urządzenia. Stworzy to mieszkańcom okolicznych osiedli nową jakość możliwości odpoczynku i rekreacji.

KOD ZADANIA

KRK02

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków