Pełna lista zadań

Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Polanka Wielka

Bezpieczni na drodze.
Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od wjazdu na nowy cmentarz na odcinku ok. 200 mb.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz innych użytkowników drogi.

KOD ZADANIA

MZA17

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. oświęcimski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)