Pełna lista zadań

Kluczewski SENIOR 50+

Zadanie publiczne pn. Kluczewski SENIOR 50+ jest skierowany do emerytów, seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych, celem jest stworzenie wieloprofilowych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Założeniem zadania publicznego jest wykorzystanie istniejącej, infrastruktury społecznej (biblioteka, siłownia pod chmurką) w podziale na 5 bloków tematycznych realizowanych w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.: I. Promocja i rekrutacja uczestników, II. Senioralna Szkoła Wolontariatu jako wsparcie aktywnego emeryta/seniora do pracy społecznej w postaci wolontariatu i udział zajęciach edukacyjno-motywujących do aktywności społecznej oraz wizytach studyjnych w placówkach współpracującymi z wolontariuszami-seniorami, m.in. Lublin i Kraków, III. Aktywność społeczna: a) kawiarenka Senioralna -cykliczne spotkania, które pozwolą na spędzenie czasu w gronie znajomych, wyjścia z domu, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, odświeżenie historii regionalnej, zaproszenie lokalnej pisarki, czytanie wierszy napisanych przez członkinie stowarzyszenia, redagowanie anegdot i felietonów do kroniki pod okiem zaproszonego redaktora z lokalnej gazety Echo Klucz. , b) działania aktywizacyjno-integracyjne warsztaty/spotkania/zajecia: - wykorzystanie naturalnych środków pn. Tworzenie naturalnych kosmetyków i środków czystości , - farmaceutyczne pn. Leki umiar i rozsądek”, - senior i prawo pn. ”Pomoc, porada, doradztwo”, - zajęcia z memingotechniki pn. Trening pamięci - bezpieczny senior pn. Edukacja na temat bezpieczeństwa seniorów”,- dietetyk pn. „Żyj zdrowo nie fastwoodowo”,- artystyczne warsztaty rękodzieła z wiórków drewna osikowego- c) zajęcia wspierające i upowszechniające kulturę fizyczną jako jeden z wyznaczników zdrowego stylu życia, utrzymania sprawności i samodzielności emerytów i osoby starsze poprzez: - aqua aerobik na basenie, - zajecia gimnastyczne i ruchowe z rehabilitantem na sali gimnastycznej, - ćwiczenia na siłowni pod chmurką, jako wykorzystanie istniejącej infrastruktury w G.Klucze. IV. Turystyczno-rekreacyjna aktywność emerytów, osób starszych w tym procesy inicjujące działania integracyjne lokalnej społeczności, poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz sportu w środowisku lokalnym: a)wycieczki: - rowerowa innowacyjna rowerami elektrycznymi - Szlakiem Orlich Gniazd zwiedzanie zamków/warowni oraz strażnicy, - piesza -Nocny Rajd po Pustyni Błędowskiej z pochodniami pn. POZNAJ, ZOBACZ w partnerstwie z PTTK w Kluczach b) wyjazdy edukacyjno-szkoleniowo-studyjny do Zakopanego oraz rehabilitacyjno-leczniczy do Szaflar. V. Podsumowanie zadania publicznego jako to prezentacja osiągnięć osób uczestniczących w projekcie m.in. pokaz ćwiczeń gimnastycznych, prezentacja multimedialna, wykład i konsultacje ze specjalistami itp.

KOD ZADANIA

MZA15

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. olkuski

CHARAKTER ZADANIA

Inny

KOSZT ZADANIA

82 380,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)