Pełna lista zadań

Rehabilitacja - samodzielność

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z Powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli). -rehabilitacja i usprawnianie samoobsługi i samodzielnego funkcjonowania, - rehabilitacja społeczna/integracja ze środowiskiem, udział w zajęciach kulturalnych, turystyka, współpraca z wolontariuszami, - rozwijanie zdolności, zamiłowań i zainteresowań, - rozwijanie sprawności fizycznej/zajęcia na Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej

KOD ZADANIA

MZA14

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. olkuski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)