Pełna lista zadań

„Każde dziecko może wszystko” – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci z powiatu olkuskiego

Założeniem zadania jest rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego poprzez realizację warsztatów językowych, artystycznych i społecznych w budynkach szkół podstawowych w: Bukownie i Bolesławiu. Przewidziano także blok działań poprawiających funkcjonowanie społeczno-edukacyjne dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (wsparcie realizowane w budynku po byłej szkole „Na Skałce” w Bukownie). Projekt ma szerokie oddziaływanie społeczne – integruje bowiem grupy dzieci w pełni sprawnych i niepełnosprawnych.

KOD ZADANIA

MZA11

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. olkuski

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)