Pełna lista zadań

Centrum Edukacji Kulturalnej i Multimedialnej oraz Dziedzictwa lokalnego

Zadanie „Centrum Edukacji Kulturalnej i Multimedialnej oraz Dziedzictwa Lokalnego” skierowane do mieszkańców gminy Babice, szczególnie uczniów i przedszkolaków mające na celu podniesienie świadomości i wiedzy społeczności lokalnej gminy Babice nt historii, kultury, tradycji i potencjału miejsca w którym żyją oraz promocję potencjału gminy Babice poprzez organizację na terenie gminy Babice wystaw lokalnych amatorów-pasjonatów fotografii, wydanie publikacji Gmina Babice - skrzynia skarbów!, spotkań
z tradycją/historią oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu: ilustratorskich połączonych z wydaniem publikacji Legendy gminy Babice, animacji filmowej, wokalnych połączonych z nagraniem płyty, kuchni regionalnej, regionalnych, z zakresu opracowania questów, 5 wystaw oraz publikacja Gmina Babice - skrzynia skarbów w nakładzie 1000 egz. ma na celu promocję potencjału kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego gminy Babice.

KOD ZADANIA

MZA06

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. chrzanowski

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

99 990,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)