Pełna lista zadań

My i nasz Szpital Edycja 2018

Utwardzenie części nawierzchni parkingu na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, remont nawierzchni tarasu przed wejściem do Budynku Głównego

KOD ZADANIA

MZA04

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

246 400,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)