Pełna lista zadań

Miasto innym okiem - cykliczny projekt fotograficzny

Zwrócenie uwagi na zalety oraz problemy miast Małopolski Zachodniej poprzez wystawę fotografii miejskiej różnych fotografów i hobbistów fotografii . Projekt ma na celu ukazać kulturę, przyrodę, mieszkańców w obecnej chwili, a tym samym motywować władze do zmian na lepsze. Ukazanie emocji, sztuki miejskiej, codziennych spraw i nieoczekiwanych wydarzeń. Poznanie regionalizmu i zachowanie zanikających wartości poprzez wystawy, warsztaty fotograficzne, projekty, gry terenowe, wywiady, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne.

KOD ZADANIA

MZA01

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski)

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

320 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)