Pełna lista zadań

Na wyspie emocji - projekt zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne uczniów i ich rodziców

Na wyspie emocji spotkają się uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki oraz ich rodzice. Dzieci z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi w ramach cyklu zajęć terapeutycznych w niewielkich grupach będą uczyć się, czym są emocje oraz jak je wyrażać, aby budować pozytywne relacje z innymi. Równolegle ich rodzice wezmą udział w szkole dla rodziców, by dowiedzieć się, jak wspierać swoje dzieci. Młodsze dzieci z trudnościami emocjonalnymi pojadą wraz z rodzicami na kolonie, by wspólnie z terapeutami odkrywać swój potencjał. Projekt kierowany jest do dzieci z trudnościami społeczno-emocjonalnymi o różnym podłożu. Obecna nieodpłatna oferta jest bardzo uboga, nie obejmuje swoim zasięgiem całej rodziny, często czeka się na nią miesiącami, co przyczynia się do pogłębiania trudności. W ramach projektu odbędą się 2 cykle zajęć (5 miesięcy - 15 spotkań dla dzieci i dla rodziców) dla dzieci w wieku szkolnym oraz jeden wyjazd kolonijny dla przedszkolaków z rodzicami (7 dni w wakacje 2020). Uzupełnieniem będzie strona internetowa projektu, na której przygotowane zostaną materiały dla dzieci i rodziców zainteresowanych edukacją emocjonalną.

KOD ZADANIA

KOM24

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. wielicki

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

99 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)