Pełna lista zadań

Budowa chodnika przy DW 964 Sułków - Mała Wieś - Ochmanów

Zadanie obejmuje budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 964 na styku miejscowości Suków i Mała Wieś w gminie Wieliczka oraz Ochmanów w Gminie Niepołomice. Droga Wojewódzka nr 964 na odcinku od Niepołomic do Wieliczki charakteryzuje się bardzo dużym ruchem pojazdów zwłaszcza ciężarowych dojeżdżających z autostrady A4 do Strefy Przemysłowej w Niepołomicach. Przy granicy sołectw: Sułków - Mała Wieś i Ochmanów brak jest chodnika dla pieszych. Mając na względzie bezpieczeństwo pieszych: dzieci i dorosłych, społecznie oczekiwane jest wykonanie brakującego odcinka chodnika dla pieszych. Zadanie obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji jak i przeprowadzenie robót budowlanych.

KOD ZADANIA

KOM21

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. wielicki

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)