Pełna lista zadań

Nasza wiedza - nasza przyszlość

Projekt edukacyjny Nasza wiedza - nasza przyszłość skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę w Proszowicach - Zespół Szkół w Proszowicach. Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania uczniów. Zakłada się także realizację kilku wyjazdów tematycznych, związanych z tematyką prowadzonych zajęć (wyjazdy na warsztaty, wykłady oraz spotkania zawodowznawcze i lekcje muzealne). Wyjazdy te mają mieć charakter zajęć poglądowych utrwalających wiedzę uczniów. Jednym z zadań projektu jest kilkudniowy wyjazd edukacyjny do Austrii, którego celem jest poszerzanie kompetencji językowych uczniów.

KOD ZADANIA

KOM20

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. proszowicki

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)