Pełna lista zadań

Czym skorupka za młodu nasiąknie…-budowanie świadomości zdrowego odżywiania w szkole/przedszkolu

Głównym celem projektu edukacyjnego jest profilaktyka i promocja zdrowego odżywiania wśród najmłodszych, którzy są coraz bardziej narażeni na występowanie chorób cywilizacyjnych związanych z niewłaściwą dietą, m. in. otyłość czy cukrzyca typu 2. Zadanie polega na realizacji cyklu pogadanek i warsztatów w szkołach podstawowych i przedszkolach, które w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżą dzieciom wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zachęcą do nabierania prawidłowych nawyków żywieniowych, pokażą korzyści płynące ze zdrowego odżywiania. Dzięki zastosowaniu zdobytej wiedzy dzieci będą się lepiej rozwijać, będą zdrowsze a ryzyko wystąpienia u nich chorób dietozależnych zostanie obniżone.
Uczniowie w fachowej i ciekawej formie poznają np. zasady nowej piramidy zdrowego żywienia, produkty które służą ich zdrowiu oraz te, które ewidentnie im szkodzą. Projekt będzie wsparty stroną internetową, reklamą oraz broszurami i plakatami, aby uatrakcyjnić i zwiększyć zainteresowanie.

KOD ZADANIA

KOM16

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. krakowski

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

75 480,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)