Pełna lista zadań

Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 776 w miejscowości Kocmyrzów

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkie nr 776 o długości około 70mb, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Kocmyrzów.

KOD ZADANIA

KOM13

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. krakowski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)