Pełna lista zadań

Zakup sceny-estrady mobilnej

Zakup mobilnej sceny-estrady dla mieszkańców Mnikowa i gminy Liszki.
Cel główny: wykorzystanie sceny do organizowania imprez plenerowych, występów, festynów, konkursów artystycznych dla zespołów artystycznych oraz imprez lokalnych. Szczególnie ważne przy organizacji dorocznych gminnych i sołeckich dożynek. Gmina Liszki nie posiada takiej sceny

KOD ZADANIA

KOM12

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. krakowski

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

90 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)