Pełna lista zadań

Bezpłatne ćwiczenia na basenie – profilaktyka schorzeń kończyn dolnych i kręgosłupa dla dzieci oraz dorosłych

Profilaktyka wad postawy oraz indywidualne i grupowe ćwiczenia terapeutyczne dla osób z przewlekłymi schorzeniami kończyn dolnych oraz kręgosłupa na basenie. Zadanie skierowane do dzieci i dorosłych z powiatu krakowskiego, miechowskiego, wielickiego i proszowickiego. NIeodpłatne 45 min. zajęcia na basenie będą prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów (planowane ok. 11 tysięcy zajęć)

KOD ZADANIA

KOM09

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

236 580,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)